Wijzigingen op het APK-rapport

Vanaf 1 november 2018 is er een kleine wijziging op het APK-rapport te zien. Voor ieder item op het rapport staat in plaats van een letter een cijfer.  

Deze cijfers (geharmoniseerde Uni-codes) zijn toegevoegd vanuit de Richtlijn 2014/45/EU. Alle Europese landen zijn verplicht dit door te voeren op het APK-rapport. Het voordeel hiervan is dat de items te herleiden zijn op alle Europese APK-rapporten.

Keuringsrapport automatisch aangepast

U hoeft zelf niets te doen. De wijziging wordt vanaf 1 november automatisch op het rapport verwerkt. Daardoor kan de APK-Keurmeester de wijzigingen direct zien en kan hij het APK-rapport ook meegeven aan de klant. Op www.rdw.nl/apkregelgeving vindt u altijd de laatste versie van de regelgeving.