APK in de media

Vrijdag 12 april 2019 heeft de Consumentenbond een artikel gepubliceerd over de APK. De NOS heeft hier aandacht aan besteed in het Radio 1 Journaal.

De Consumentenbond heeft bij 12 garages een auto laten keuren. De bond meent dat garagebedrijven onnodig kosten in rekening brengen bij de APK. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat garages de APK onterecht inzetten als argument voor extra reparaties. Zeker als de rekening hierdoor hoger uitvalt dan noodzakelijk, roept dit bij de consument vraagtekens op.  

RDW gaat in gesprek

De RDW gaat bekijken wat er moet gebeuren om daar iets aan te doen. De RDW gaat dit bespreken in het SO APK. Dat is de Stichting Overlegorgaan APK. Daarin werken alle bij de APK betrokken partijen samen aan de voortdurende verbetering van de kwaliteit van het Nederlandse APK-systeem. Het overleg adviseert ook de minister van IenW over de APK.  

Controle door RDW

Vorig jaar zijn er ruim 7,3 miljoen APK-keuringen voor personenauto’s uitgevoerd. Op al deze keuringen voert de RDW steekproefsgewijs controles uit. In 2018 was dit 3,1%. Dat zijn dus ruim 225.000 keuringen die kritisch worden bekeken door de steekproefcontroleurs. Gemiddeld komt de RDW 2 keer per maand bij een garage om de APK-keuring te controleren. Bij ruim 90% van de steekproeven blijkt dat de APK-keuringen goed worden uitgevoerd.  

Garagebedrijven en APK-keurmeesters worden risicogestuurd gecontroleerd door de RDW. Goed presterende garages krijgen minder vaak een steekproef opgelegd en minder goed presterende bedrijven juist vaker. Zo verhogen we, samen met de branche, de kwaliteit van de APK in Nederland.  

Garagebedrijven en APK-keurmeesters die regelmatig fouten maken kunnen hun bevoegdheid om APK-keuringen uit te voeren, verliezen. Van garages en keurmeesters die het heel bont maken kunnen door de RDW uitgesloten worden van de bevoegdheid om te keuren.  

Tips voor consumenten

Het is belangrijk om altijd het APK-rapport te vragen. Juist ook bij een afgekeurde auto. Als je het niet vertrouwt dan kun je met de afkeur-rapport in de hand, direct een herkeuring door de RDW vragen. Consumenten kunnen uit bijna 10.000 bedrijven kiezen om een keuring te laten doen. Bezoek daarom een garage waar je vertrouwen in hebt en waar je je prettig bij voelt. En maak vooraf afspraken over wat je wel en niet wilt laten repareren