Opsporing

De RDW richt zijn processen zo in dat criminaliteit zoveel mogelijk wordt voorkomen. Ook helpen we de politie en andere handhavers, binnen de kaders van de wet, bij het opsporen van criminaliteit die met voertuig te maken heeft. Zo dragen we bij aan veiligheid en rechtszekerheid op de weg en daarbuiten.  

Dossier voertuigcriminaliteit

De media besteden regelmatig aandacht aan verschillende vormen van voertuigcriminaliteit. Om een beeld te geven wat de RDW op dit front allemaal doet, is alle informatie verzameld in een dossier Voertuigcriminaliteit. Niet alleen leest u wat de RDW doet om de maatschappij te beschermen, maar ook geeft het dossier een inkijkje in wat u zelf kunt doen om de crimineel een stap voor te blijven.