Experimenteerwet voor zelfrijdende voertuigen van kracht

Sinds 1 juli dit jaar is de Experimenteerwet een feit. Deze wet maakt het mogelijk dat er tests met zelfrijdende voertuigen worden gedaan zonder dat er een bestuurder in de auto zit.  De bestuurder is op afstand, bijvoorbeeld in een controlroom.

Hoe werkt het?

Onder strikte voorwaarden mag er getest worden met zelfrijdende voertuigen op de openbare weg. Aanvragen voor het rijden zonder bestuurder komen binnen bij de RDW. De RDW informeert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over de aanvraag en gaan dan samen het proces in. Het ministerie bekijkt dan welke wet- en regelgeving ontheven moeten worden boven de Wegenverkeerswet. De RDW richt zich op de technische eisen van het voertuig om zo te waarborgen dat de verkeersveiligheid niet in het gedrang komt. Daarbij wordt ook het advies gevraagd van de politie, de wegbeheerder en het SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid). Als het voertuig is goedgekeurd krijgt het een speciaal kenteken (ZZ serie). De RDW adviseert het ministerie over de vergunningverlening.

Toekomst

Nederland zit in de kopgroep van landen die bezig zijn met zich voor te bereiden op zelfrijdend vervoer. De uitkomsten van deze experimenten worden gebruikt om te kijken of de huidige wetgeving nationaal en internationaal voldoet of verder moet worden aangepast op de auto en het vervoer van de toekomst. Nederland is met zijn korte afstanden en vele laadpalen ideaal voor elektrische auto’s. Bovendien staat Nederland bekend om een hoog niveau van verkeersveiligheid.