Tijdelijk  

Het criterium waarbij het CVO na de datum van afgifte tenminste 3 maanden geldig moet zijn geweest voordat de typegoedkeuring zijn geldigheid heeft verloren, komt dus nu tijdelijk te vervallen. Het gaat om voertuigen die vanaf de datum dat de typegoedkeuring afloopt niet meer verkocht kunnen worden, tenzij ze in de restantvoorraadregeling zijn opgenomen. Hoe lang de maatregel gaat duren, hangt af van hoe de ontwikkelingen zich de komende tijd zullen voordoen.