Ministerraad stemt in met regelgevingsvoorstel tellerfraude

Het kabinet heeft ingestemd met een regelgevingsvoorstel van minister Van Nieuwenhuizen omtrent tellerfraude. Met het voorstel wil het ministerie fraude met kilometerstanden van motorvoertuigen verder aanpakken.

Registratie van tellerstanden van motorfietsen

Een van de maatregelen die het ministerie wil inrichten is de registratie van tellerstanden van motorfietsen. Naar schatting 10-20% van de kopers betaalt teveel voor een tweedehands motorfiets en loopt het risico een onveilige motorfiets aan te schaffen. Bij het bepalen van de waarde en de staat van een motorfiets speelt de kilometerstand een belangrijke rol. Om economische fraude tegen te gaan en de verkeersveiligheid op de weg te verbeteren, wil de overheid daarom per 1 juli 2021 een registratieplicht voor tellerstanden van motorfietsen invoeren.

Afschaffing drempelbedrag reparatie-, onderhouds- en bandenwisselbezoeken

Een andere maatregel die het ministerie voor ogen heeft, is het afschaffen van het drempelbedrag bij reparatie-, onderhouds- en bandenwisselbezoeken (ROB). Bij relatief nieuwe voertuigen, die nog niet APK-plichtig zijn en weinig tot geen grote reparaties of onderhoudsbeurten nodig hebben, worden weinig tellerstanden geregistreerd omdat het aantal garagebezoeken beperkt is. Dat maakt deze categorie voertuigen kwetsbaar voor tellerfraude. Daarom wil het ministerie dat de registratie van de kilometerstanden gaat gelden bij alle reparatie-, onderhouds- en bandenwisselbezoeken. Nu geldt die verplichting alleen bij reparaties boven de 150 euro.

Behandeling in Tweede en Eerste Kamer

Nu de Ministerraad instemt wordt het voorstel aangeboden aan de Tweede Kamer. De tekst van het  voorstel wordt dan ook openbaar. Daarna moet het voorstel nog voor definitieve goedkeuring langs de Eerste Kamer en maakt ook de Raad van State haar inzichten ten aanzien van deze regelgeving kenbaar.

Onze rol

De ministerraad heeft vandaag ingestemd met een wetsvoorstel van minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat om dit te regelen. Wij zijn hierin de toezichthouder en uitvoerende overheidsinstantie. Wij verwijzen u voor meer informatie naar de deze link opent in een nieuw venster website van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.