Nieuwe kaderverordening typegoedkeuringen 1 september 2020

Vanaf 1 september 2020 is de nieuwe kaderverordening (EU)2018/858 ingegaan. Deze verordening regelt het Europese systeem van typegoedkeuren van motorvoertuigen, aanhangwagens en onderdelen.

Schonere en veiligere voertuigen

De aanleiding voor de nieuwe kaderverordening was het dieselschandaal. Strengere controle bleek nodig, voor zowel fabrikanten als voor voertuigen die al in gebruik zijn genomen. Het doel is om de kwaliteit en onafhankelijkheid van typegoedkeuringen en tests van voertuigen te verhogen. En om meer toezicht te hebben op voertuigen die al op de markt zijn gebracht.

Het hele systeem van typegoedkeuringen wordt verbeterd en komt er een verscherpt toezicht op technische diensten. Uiteindelijk vindt ook meer digitale informatie-uitwisseling plaats met andere autoriteiten binnen de EU. Lees verder voor meer informatie