Onderzoeken dieselfraude en verbetering terugroepacties

De RDW heeft onderzoek naar het emissiegedrag van Suzuki Vitara en Jeep Grand Cherokee afgerond. Daarnaast hebben we een rapport opgesteld over (proces)verbetering voor terugroepacties (recall) van auto’s.  

Na de ontdekking van fraude met emissiesoftware door Volkswagen in september 2015, is de RDW gestart met onderzoek naar 30 voertuigen waarvoor de RDW emissiegoedkeuring heeft afgegeven. Deze voertuigen zijn onderzocht op afwijkend emissiegedrag en onacceptabel hoge emissies tijdens reële rijomstandigheden. Verschillende automerken vertoonden afwijkend emissiegedrag, daarom is aanvullend onderzoek gedaan. Door middel van onderzoek en toezichtgesprekken met fabrikanten is besloten om Suzuki Vitara (Euro6b) en Jeep Grand Cherokee (Euro 5a) verder te beoordelen op ongeoorloofde emissiestrategieën.

Testen op rollerbank en de weg

Bij zowel Suzuki als Jeep is de conclusie dat er sprake is van ongeoorloofde emissiestrategieën, aangestuurd door het motormanagementsysteem. De emissiecontrolesystemen van deze type voertuigen functioneren na verloop van tijd anders op de weg dan tijdens de officiële test op de rollenbank. Daardoor zijn de emissies van stikstofoxiden (NOx) op de weg vele malen hoger dan de grenswaarden die geldig waren tijdens de toelating van de voertuigen.

Software-updates en maatregelen

Ondanks dat Suzuki een software-update heeft ontwikkeld en toegepast op alle voertuigen in Europa, constateert de RDW geen verbetering. Jeep heeft ook een software-update ontwikkeld. De RDW beoordeelt deze momenteel voor goedkeuring. De RDW heeft besloten dat Suzuki met adequate verbetermaatregelen moet komen om de uitstoot te verminderen. Bij het niet nakomen van deze maatregelen, start de RDW met de intrekkingsprocedure van de Europese typegoedkeuring.

Jeep heeft ook een software-update ontwikkeld. De RDW heeft deze getest en besloten dat alle voertuigen in Europa voorzien moeten zijn van deze software-update door middel van een verplichte terugroepactie. De RDW ziet er op toe dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. De RDW heeft als voorzorgsmaatregel wel de intrekkingsprocedure van de Europese typegoedkeuring alvast in gang gezet.  

Rapport verbeteringen terugroepacties

 De dieselgate-affaire kwam aan het licht toen Volkswagen in 2015 toegaf verboden software te gebruiken voor het beïnvloeden van het emissiegedrag van hun voertuigen. De betreffende modellen werden en worden via officiële terugroepacties voorzien van software-updates. Voor zowel terugroepacties op het gebied van emissies als op het gebied van voertuigveiligheid is het systeem zo ingericht dat een fabrikant alles in het werk moet stellen om een voertuig terug te roepen en te herstellen, zonder herstelkosten voor de eigenaar van het voertuig. Een voertuigeigenaar is niet verplicht om gehoor te geven aan een terugroepactie. Het is voor de RDW als goedkeuringsinstantie en toezichthouder onacceptabel dat niet alle voertuigen hersteld worden waardoor voertuigen aan het verkeer deelnemen die mogelijk onveilig zijn. Op verzoek van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en verplichtingen om de effectiviteit van terugroepacties van personenauto’s te verbeteren.   

Voorstel voor verbeteringen terugroepacties

 De RDW doet diverse verbetervoorstellen. Eén daarvan is (als sluitstuk van het terugroepingsproces) een verplichting tot herstel van het voertuig in te voeren voor de voertuigeigenaar. Is een voertuig niet binnen een bepaalde termijn hersteld, dan zou dit tot een verbod voor het rijden op de weg moeten leiden. De RDW doet ook voorstellen tot verbeteringen in processen en informatievoorziening, zowel richting fabrikanten/handelaren als voertuigeigenaren.  

De komende periode wordt gekeken naar de gevolgen van dit voorstel en de wijze waarop dit vorm kan krijgen.  

Meer informatie

Bekijk meer informatie in de documenten op de deze link opent in een nieuw venster website van Tweede Kamer.