Registratie tellerstanden gewijzigd

De registratie van tellerstanden is gewijzigd. Met de wijzigingen wil de RDW de registratie van tellerstanden verbeteren en de voertuigeigenaren beter informeren. Deze wijzigingen hebben gevolgen voor u als erkenninghouder en uw klanten.

‘Geen Teller’ opgeven niet meer mogelijk

Het is nu verplicht om de tellerstand en eenheid (km/mijl) op te geven bij Reparatie, Onderhoud en Bandenwissel en bij schadeherstel. U kunt dan niet meer ‘Geen Teller’ opgeven. Het bleek dat deze mogelijkheid gebruikt werd, terwijl de auto wel een teller had.

Geen tellerstand meer nodig bij demontage

Registreert u voertuigen voor demontage in ORAD? Dan hoeft u geen tellerstand en eenheid meer op te geven als u een voertuig voor demontage aanmeldt. Dit blijft wel mogelijk, maar is niet meer verplicht. Als u een stand opgeeft, registreert de RDW deze stand nog steeds. Als u ‘Geen Teller’ opgeeft, legt de RDW dit niet meer vast in het kentekenregister.

E-mail bij onwaarschijnlijk hoge tellerstand

U ontvangt van de RDW een e-mail als u een onwaarschijnlijk hoge tellerstand heeft opgegeven. Dat is een tellerstand die ten opzichte van de vorige geregistreerde tellerstand erg hoog lijkt. Als u de stand niet binnen vijf werkdagen corrigeert, dan stuurt de RDW de eigenaar/houder een brief over de hoge tellerstand. Deze kan dan actie ondernemen als de tellerstand niet juist is. Als de tellerstand wel klopt, hoeven u en de eigenaar/houder niets te doen. De reeks blijft ‘logisch’.