Tenaamstellen en afleveren voertuigen aan huis tijdens lockdown

Om ervoor te zorgen dat RDW erkende bedrijven in deze lockdown toch voertuigen kunnen afleveren aan klanten, lichten we hieronder de mogelijkheid toe om tenaamstellen te regelen zonder dat klanten naar de showroom hoeven te komen. Hierbij laat de erkenninghouder de digitale machtiging of wilsverklaring aan huis bij de klant ondertekenen en vindt tenaamstelling plaats op de bedrijfslocatie.

Tenaamstellen in stappen

Het proces van de tenaamstelling verloopt in de volgende stappen:

 1. Opmaken digitale machtiging/wilsverklaring
  De eerste stap is het aanmaken en printen van de digitale machtiging/wilsverklaring op de bedrijfslocatie. Een eventueel ontvangen Opdracht tot Tenaamstelling van een lease- of financieringsmaatschappij kan in de machtiging/wilsverklaring worden opgenomen.
 2. Vervoer voertuig
  Voor het vervoer van het voertuig naar de klant moeten de groene handelaarskentekenplaten gebruikt worden.
 3. Controle legitimatie aan huis & ondertekening machtiging/wilsverklaring
  Bij de klant controleert een medewerker van de erkenninghouder of de legitimatie overeenkomt met de persoon die fysiek voor hem staat en of deze juist in de machtiging/wilsverklaring is opgenomen. Als dit het geval is dan ondertekent de koper de machtiging/wilsverklaring.
 4. Tenaamstellingshandeling op bedrijfslocatie
  Op basis van de ondertekende machtiging/wilsverklaring verricht de erkenninghouder de tenaamstellingshandeling. Dat moet, op grond van de regeling erkenning bedrijfsvoorraad, op de bedrijfslocatie. Om de tenaamstelling op de bedrijfslocatie plaats te laten vinden, kan de medewerker bij de klant direct na stap 3 het machtigingsnummer doorgeven aan een collega op het bedrijf. Deze moet met het machtigingsnummer de tenaamstelling zo snel mogelijk uitvoeren. Het tenaamstellingsverslag wordt vervolgens direct gemaild worden aan de klant. Pas na ontvangst van dit verslag is de klant zeker van de tenaamstelling en mag met het voertuig gaan rijden.

Digitale variant

Uiteraard kunnen klanten ook zelf het voertuig op hun naam zetten. Hiervoor hebben zij het tijdelijk documentnummer en de tenaamstellingscode nodig. Op onze website kan de klant bij het inloggen met DigiD-Substantieel de codes opgeven. Het voertuig is via dit digitale proces direct tenaamgesteld. Klanten ontvangen via een link in de email het tenaamstellingsverslag.

Meer informatie

U vindt meer informatie hierover op de pagina Kenteken overschrijven, onder ‘Zo werkt online overschrijven’.