Hoge doorlooptijd als gevolg groot aanbod geïmporteerde voertuigen

Eerder schreven we al dat de wachttijden op de keuringsstations opliepen. Het aanbod van in te schrijven import voertuigen is de laatste maanden nog meer toegenomen en overtreft de verwachtingen. Als gevolg daarvan is er een hoge doorlooptijd voor het inschrijven van voertuigen.  

Prognose bijstellen

We hebben eind 2020 een prognose gemaakt van het aanbod op basis van gegevens van de branche, die nu flink moet worden bijgesteld. Bovenop het ingeschatte aanbod krijgen we te maken met een stijging van meer dan 100.000 voertuigen.

Drukte op keuringsstations

Dit betekent extra druk op het proces en op de capaciteit in de keuringsstations. Terwijl de baan- capaciteit in de keuringsstations vanwege de coronamaatregelen nog niet op het oude niveau is. Dit heeft onder andere te maken met de 1,5 meter afstand die we nog steeds moeten houden. Voor het digitale proces is nu de behandeltijd voor circa 80% binnen de norm van 5 dagen. 

Acties

Het heeft onze prioriteit om de wachttijd terug te brengen tot normaal. Medewerkers op de keuringsstations werken extra uren om de aanvragen te verwerken. Daarnaast werven we nieuwe medewerkers die ingezet gaan worden op dit proces. We verwachten dat met de acties de we nu ondernemen, de wachttijden in het najaar weer op acceptabele normtijden hebben die klanten van ons gewend zijn. Wij blijven met hoge prioriteit werken aan de dienstverlening voor het importeren van voertuigen.

Zomerperiode

In de zomerperiode zullen we alle zeilen bijzetten om de wachttijden en doorlooptijden onder controle te houden, maar hebben we te maken met een beperkte bezettingen in verband met geplande vakanties van onze medewerkers.