Meer registraties van tellerstanden

Vanaf 1 juli 2021 moeten erkende bedrijven ook de kilometerstand van motorfietsen bij ons registreren. Dat gaat op dezelfde manier als voor personenvoertuigen en lichte bedrijfswagens. Met de verplichte registratie wil de overheid de koper betrouwbare informatie over tellerstanden van motoren geven en fraude met tellerstanden terugdringen. Daarnaast vervalt voor alle voertuigen het minimumbedrag voor het registeren van de tellerstand bij een reparatie, onderhoud en bandenwissel.

Verplichte registratie

Erkende bedrijven moeten de tellerstanden van alle personenvoertuigen, lichte bedrijfswagens en motorfietsen bij ons registreren. Voertuigen die als motorfiets geregistreerd zijn (ook driewielers, waaronder trikes) en met een motorrijbewijs gereden mogen moeten nu ook de tellerstand registreren. Registratie is verplicht in de volgende gevallen:

  • Bij opname in de bedrijfsvoorraad
  • Bij de tenaamstelling
  • Bij reparatie, onderhoud en bandenwissel (geen minimumbedrag)
  • Bij afmeldingen voor export
  • Bij afmeldingen voor demontage (optioneel)

Vervallen €150,- grens reparatie, onderhoud en bandenwissel alle voertuigen

Voor het registreren van tellerstanden komt de ondergrens van het factuurbedrag van €150,- bij reparatie, onderhoud en bandenwissel te vervallen. Dit betekent dat er straks nog meer standen worden doorgeven aan de RDW.

Inzicht in tellerstanden

De informatie over tellerstanden van motorfietsen is vanaf 1 juli 2021 beschikbaar. Zo kunnen eigenaren bij verkoop van hun motor de potentiële kopers een overzicht van geregistreerde tellerstanden (bijvoorbeeld met het RDW-Voertuigrapport) bieden. Voor meer informatie hierover kijk je op de pagina Tellerregistratie voor motoren of bekijk de animatie over Tellerstanden.

Gezamenlijke wens

Tellerregistratie is een gezamenlijke wens van de overheid, de Vereniging Aanpak Tellerfraude en de motorbranche. De registratie moet economische fraude tegengaan en de verkeersveiligheid verbeteren. Wij beheren het register met tellerstanden en geven op basis van die informatie een overzicht.