Nog maar 3 van de 10 (land)bouwvoertuigen geregistreerd

Grote regionale verschillen bij registratie (land)bouwvoertuigen
Friesland en Zuid-Holland lopen achter bij de registratie van (land)bouwvoertuigen, Gelderland en Limburg doen het juist goed. Nog maar 1 op de 3 (land)bouwvoertuigen is geregistreerd. Vooral de werk- en wegenbouwvoertuigen en de bijzondere (land)bouwvoertuigen blijven achter.

Registratie slecht weer

In Friesland en Zuid-Holland is resp. 17% en 21% van de (land)bouwvoertuigen geregistreerd, slechts de helft van Gelderland en Limburg (43% en 42%). Ook Noord-Brabant (37%) doet het relatief goed. Wij weten niet precies wat de verklaring is voor het verschil. Opmerkelijk is wel dat er veel meer registraties gedaan worden als het slecht weer is dan bij goed weer.  

Nog maar 3 van de 10 geregistreerd

Op 1 juli zijn 164.000 van de naar schatting 550.000 voertuigen geregistreerd (30%). Dat zijn 100.000 trekkers, 43.000 aanhangwagens en getrokken machines en 21.000 zogeheten ‘motorrijtuigen met beperkte snelheid’ (MMBS). Voor 1 januari 2022 moeten alle registratieplichtige (land)bouwvoertuigen bij de RDW geregistreerd zijn om nog op de openbare weg te mogen. Dat kan via onze website voor 18 euro. Daarna is registratie alleen nog mogelijk na een duurdere keuring. Zonder kentekenbewijs mag een (land)bouwvoertuig vanaf 2022 niet meer de weg op.

Hulp bij registratie

In de eerste maanden bleek het voor de aanvragers lastig om de goede gegevens aan te leveren, zoals het chassisnummer, de handelsbenaming en het type. Het gaat om zo’n diverse groep voertuigen van diverse bouwjaren dat niet altijd eenduidig is waar de gegevens staan. Vooral het chassisnummer, ofwel het Voertuig Identificatie Nummer (VIN), is cruciaal omdat het de sleutel voor de registratie is. Wij bieden aanvragers nu veel hulp en instructie bij het invullen. Bovendien helpt de website waarop eigenaren de aanvraag doen om de goede gegevens in te vullen.

Zorgen over motorrijtuigen met beperkte snelheid

Wij maken ons zorgen over de groep motorrijtuigen met beperkte snelheid. Dat zijn voertuigen die in de bouw, bij infraprojecten en in de logistiek gebruikt worden, zoals hoogwerkers, graafmachines, wielladers en heftrucks, maar ook zelfrijdende oogstmachines, toeristische wegtreintjes, rijdende winkels en teruggekeurde voertuigen. Slechts 21.000 van de verwachte 130.000 voertuigen zijn pas geregistreerd, ongeveer 16 procent. Het gaat om zo’n diverse groep eigenaren dat wij ons afvragen of iedere eigenaar zich realiseert dat hij zijn voertuig moet laten registreren en zich goed moeten informeren. 

Misverstanden

Uit contact met de Klantenservice merkt de RDW dat er nog misverstanden over de registratieplicht zijn. Zo is registratie nodig als het  gemotoriseerde (land)bouwvoertuig op de openbare weg harder dan 6 km/u rijdt, niet pas vanaf 25 km/u. Voor getrokken materieel is registratie nodig als het op de openbare weg harder dan 25 km/u rijdt. Met openbare weg wordt ook een landweg bedoeld, of een korte oversteek van het ene naar het andere veld of een openbaar deel van het eigen terrein. Een kentekenplaat is na registratie alleen nodig voor gebruikte (land)bouwvoertuigen die 25 km/u of harder rijden op de openbare weg. Vanaf 1 januari 2025 moeten alle geregistreerde (land)bouwvoertuigen een kentekenplaat voeren. 

Maatregelen

In overleg met de branche nemen wij maatregelen om meer eigenaren te motiveren hun voertuig te registreren. Zo is de communicatiecampagne uitgebreid, zijn specifieke doelgroepen gemaild en vragen wij dit najaar op een aantal beurzen aandacht voor tijdige registratie.