Permanente eisen mobiele machines bijgesteld

De permanente eisen voor mobiele machines leidden bij individuele goedkeuringen van deze voertuigen mogelijk tot knelpunten. De wettelijke eisen bleken niet altijd toepasbaar voor specifieke voertuigen in de categorie mobiele machine.

Samen met branchevertegenwoordigers van BMWT, Fedecom, LTO, RAI Vereniging en Cumela hebben wij de knelpunten en oplossingsrichtingen besproken. Door deze gezamenlijke aanpak kunnen wij voor alle mobiele machines individuele goedkeuringscertificaten verstrekken. Enkele bijgestelde eisen moeten ook in wetgeving worden verankerd. Voorstellen hiervoor zijn in de maak. Aanpassen van de regelgeving is de verantwoordelijkheid van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat.

Bijgestelde eisen regeling voertuigen

Eisen die bijgesteld worden op grond van unieke kenmerken van mobiele machines betreffen onder andere: remmen, banden, direct en indirect zicht. Voordat de wijziging van de wetgeving in werking treedt, vindt nog een internetconsultatie en notificatie van deze eisen in Brussel plaats. Wij keuren in de periode tot de wetswijziging ingaat de mobiele machines die het betreft goed aan de hand van alternatieve voorschriften. Deze alternatieve voorschriften communiceren wij zo snel mogelijk. Bij mobiele machines die wij goedkeuren op basis van de alternatieve voorschriften voegen wij in het kentekenregister een aantekening toe dat een bepaalde eis niet van toepassing is. In het dagelijkse gebruik merkt de voertuigeigenaar niets van zo’n aantekening.