Registreren op maatschap nog niet mogelijk

In 2021 is het registreren van een (land)bouwvoertuig op naam van een maatschap wettelijk nog niet mogelijk. Er wordt een wetswijziging voorbereid om dit in de toekomst wel mogelijk maken. 

Maatschappen die nu hun (land)bouwvoertuig registreren, moeten dat op naam van één van de maten doen. Het registreren van een bestaand (land)bouwvoertuig moet wel in 2021 gebeuren. Een (land)bouwvoertuig dat niet in 2021 wordt geregistreerd, mag na 31 december 2021 niet op de openbare weg worden gebruikt. Daarvoor is dan een eerst een keuring in een RDW-keuringsstation noodzakelijk.

Overschrijven na wetswijziging

Als de wetswijziging van kracht is, kunnen al geregistreerde (land)bouwvoertuigen worden overgeschreven op naam van de maatschap. De kosten van een overschrijving zijn € 10,75 per voertuig. Het kentekenbewijs staat dan op naam van de maatschap.

Benodigde wijzigingen

Door de minister van Justitie en Veiligheid wordt momenteel een wetswijziging voorbereid waarmee het wettelijk stelsel voor zogenaamde personenvennootschappen wordt gemoderniseerd. De benodigde wijzigingen hebben betrekking op het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten. Met deze modernisering krijgt een maatschap dezelfde eigenschappen als bijvoorbeeld een vennootschap onder firma. Op naam van deze rechtsvorm kan een voertuig al wel worden geregistreerd. Ook een wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 wordt meegenomen, zodat registratie op naam van alle personenvennootschappen mogelijk wordt. In de loop van dit jaar gaat het wetsvoorstel in internetconsultatie. De ingangsdatum van het wetsvoorstel zal in ieder geval niet in 2021 liggen.