Samen sneller het digitale importproces door!

Gedurende de coronacrisis zijn, zoals u ook ervaart, de doorlooptijden voor het inschrijven van geïmporteerde voertuigen flink opgelopen. Dit is een gevolg van het extreem gestegen aanbod. Binnen de RDW zijn er meerdere maatregelen genomen en in gang gezet, die deze doorlooptijden terug moeten brengen. De RDW realiseert zich dat toegankelijke RDW-dienstverlening van groot belang is voor de branche. Om de doorlooptijden nog verder terug te brengen vragen wij uw hulp.

Digitale aanvragen

Onvolledige digitale aanvragen of aanvragen die inhoudelijk niet van goede kwaliteit zijn, veroorzaken een langere doorlooptijd. Deze aanvragen zorgen voor extra werk, omdat de RDW contact moet opnemen met de aanvrager. Dat dit niet altijd lukt of extra tijd kost behoeft geen verdere toelichting. Om uitval van de aanvragen zoveel mogelijk te voorkomen, hebben wij 3 tips voor het juist invoeren van gegevens in de Versnelde Individuele Aanvragen (VIA). Hiermee helpt u ons om de doorlooptijden terug te dringen.

Op onze website vindt u altijd de meest actuele versie van de handleiding voor de VIA. Gebruik alleen de handleidingen die op de website staan. Via onderstaande link kunt u deze vinden: Nederlands kenteken aanvragen voor gebruikte voertuigen uit Europa (tijdelijke importprocedure)

Tip 1: Geharmoniseerd kentekenbewijs 

In VIA kunt u alleen aanvragen invoeren met een geharmoniseerd kentekenbewijs, met daarop vermeld de Europese typegoedkeuring (K.), Variant (D.2) en Uitvoering (D.2). Als u een VIA-aanvraag indient, waarbij hier geen sprake van is, kan de bevoegdheid tot deelname van VIA worden ingetrokken. Controleer dit dus voordat u begint aan de aanvraag.   

Is er sprake van een (geharmoniseerd) EU- of EVA-kentekenbewijs waarop de gegevens van de Europese typegoedkeuring niet vermeld zijn? Neem dan contact op met de RDW.

 

Tip 2: Maak kwalitatief goede foto’s

Voertuigen
We zien vaak dat we niet altijd beschikken over goede foto’s van het voertuig, hierdoor kunnen we een aanvraag niet in behandeling nemen. 
We krijgen vaak foto’s die niet vanuit de juiste hoek genomen zijn of de foto is niet van de juiste afstand genomen. 
Hieronder ziet u  2 foto’s vanuit de juiste hoek, goede kwaliteit en de juiste afstand. Rechts naast deze foto’s ziet u foto’s die wij niet goed kunnen beoordelen. 

Voorbeeld weergave in foto app

Documenten
Naast het goed op de foto zetten van het voertuig zijn de foto’s van de documenten soms ook van een te lage kwaliteit. Als de kwaliteit, de zogeheten resolutie, te laag is, kunnen we de gegevens in de documenten niet controleren en kunnen we de aanvraag niet goedkeuren. Kijk dus goed voordat u de foto’s uploadt of alles goed leesbaar is.

We moeten anders foto’s die wel goed zijn en een goede resolutie hebben opvragen, wat veel vertraging geeft. Zorg dus voor goede scherpe afbeeldingen van de voertuigen én de documenten zodat een aanvraag in één keer in behandeling kunnen nemen. 

Foto-app
Voor het maken van de foto’s die u moet uploaden bij een kentekenaanvraag van personenauto’s (M1), kunt u gebruik maken van de RDW Fotohulp Voertuigapp. Dit is een handige tool voor goede foto’s. In deze app maakt u de foto’s met de instructies die erbij staan. Hierdoor is de kans kleiner dat u foto’s stuurt die niet voldoen aan de door ons gestelde eisen.

De app is te downloaden via de Apple Appstore en de Google Playstore. U kunt ook onderstaande QR-code scannen. 

QR code

Tip 3: Controleer uw ingevoerde gegevens goed

Bent u aan het einde gekomen van de aanvraag? Het scherm ‘Controleer uw gegevens’ verschijnt nu. 

Controleer uw gegevens goed. Vergelijk de gegevens die op de documenten staan met de gegevens in het controlescherm en in het juiste invulveld staan. 
Check als laatste of de juiste documenten en afbeeldingen goed geüpload zijn. 

Wilt u de gegevens toch nog corrigeren, dan klikt u op ‘vorige’. Als u akkoord bent met de gegevens vinkt u het blokje ‘Ja, ik ga akkoord met bovenstaande informatie’ aan en kunt u doorgaan naar de volgende pagina. 

Weergave van een scherm

Vragen?

Als u nog aanvullende vragen hebt over de VIA-applicatie, waarvan u het antwoord niet op de RDW-site of de VIA-handleidingen kunt vinden, kunt u contact met ons opnemen via e-mailadres [email protected] of bel 088-0087477.