Nieuwe taak voor RDW-erkenninghouder: Uitlezen boordcomputers

Vanaf 20 mei 2023 gaat de Uitvoeringsverordening 2021/392 in Hierin staat dat voertuigen (personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen) die sinds 2021 op de weg rijden tijdens de APK worden uitgelezen, waarbij het daadwerkelijk brandstof- of elektriciteitsverbruik wordt vastgelegd.
Dit vereist dat APK-keuringsstations en RDW-keuringslocaties in het bezit zijn van de juiste scantools en de verzamelde gegevens via de correcte wijze verwerken.

Europese Commissie

Lidstaten moeten ieder jaar de verzamelde werkelijke gegevens rapporteren aan de Europese Commissie en het EEA (Europees milieu agentschap). Door het ophalen van gegevens, uit boordcomputers van voertuigen, zoals brandstof- en energieverbruikswaarden, kan de Europese Commissie goed monitoren op deze onderwerpen  Bij afwijkingen kan ze eventueel vervolgonderzoeken instellen.

APK

Erkenninghouders gaan tijdens de APK de boordcomputers uitlezen en deze gegevens doorgeven aan de RDW. Op dit moment is de RDW in overleg met de leveranciers van uitleesapparaten om te bekijken hoe deze gegevens op een eenvoudige en snelle manier doorgegeven kunnen worden aan de RDW. Voor het einde van dit jaar worden erkenninghouders geïnformeerd over dit onderwerp.