Tarieven VRT Testen Nationaal 2023

Om de verplichte kwaliteitsslag door te voeren en te kunnen voldoen aan internationaal vastgestelde inspectie-eisen zijn er sinds 5 juli jl. langere goedkeuringstijden. Wij hebben voor heel 2022 die kosten voor de extra keuringstijd voor onze eigen rekening genomen. Zie hiervoor ook het nieuwsbericht van 28 juni jl. over nieuwe kwaliteitseisen veranderen goedkeuringsproces.

Doorbelasten kosten in 2023

Vanaf 1 januari 2023 belast de afdeling VRT Testen Nationaal deze kosten wel door. Dit zal op basis van daadwerkelijke bestede tijd plaatsvinden tegen het technisch inspecteur tarief zoals opgenomen in de “Regeling tarieven Dienst Wegverkeer”. U dient voor een individuele beoordeling van een NKV-voertuig (waarvoor afgifte van een IGC verplicht is) met circa 30 minuten en bij de afgifte van een testrapport voor een NKV-voertuig met circa 15 minuten rekening te houden. Hiermee doen we recht aan de extra tijd die de inspectie en afhandeling van zo’n aanvraag met zich meebrengt.