Invoering deeltjestellertest bij APK

Vanaf 1 januari 2023 moeten de uitlaatgassen van dieselvoertuigen met een verplicht roetfilter tijdens de APK worden getest met een deeltjesteller. Met de deeltjesteller wordt op een eenvoudige en snelle manier de werking van een roetfilter nauwkeurig getest. Goed werkende roetfilters dragen bij aan een vermindering van de fijnstofuitstoot bij dieselvoertuigen. Deze hebben dan ook een positief effect op de luchtkwaliteit. 

Gevolgen APK-erkenning

In Nederland zijn er meer dan 9.500 APK-erkenninghouders. Het keuringsaanbod verschilt per bedrijf en ook in het aantal keuringen zit veel variatie. Een erkenninghouder die volgens het afgegeven erkenningsbesluit diesels mag keuren, kan zelf de keuze maken tussen deeltjesteller, roetmeter/EOBD-tester of beide. Wanneer een erkenninghouder geen deeltjesteller heeft aangeschaft kan hij bepaalde dieselvoertuigen niet meer APK keuren. Dat is duidelijk te zien wanneer de erkenninghouder in het raadpleegscherm het kenteken invult. Er staat dan bij roetfilter verplicht: ja.

Register meetmiddelen

Behalve de EOBD-tester moet ook de deeltjesteller en ook andere apparatuur die wordt gebruikt in het register meetmiddelen (RME) staan. De goedkeuringsdatum mag daarbij niet zijn verlopen. Als de erkenninghouder een voertuig met een verplicht roetfilter wil afmelden, controleert het systeem vooraf in RME of er een goedgekeurde deeltjesteller in staat. Als dat niet het geval is, kan het voertuig niet worden afgemeld. Hier zit dan een blokkade op. Het is dus belangrijk dat de deeltjesteller op tijd is goedgekeurd en in RME staat.

Wat zijn de gevolgen voor voertuigeigenaren? 

Soms mag het roetfilter uit een dieselvoertuig verwijderd worden. Aan het verwijderen zitten regels en het kan niet bij ieder voertuig. De voertuigeigenaar/houder kan online een aanvraag doen om de roetfilter gegevens van het voertuig te verwijderen uit het kentekenregister. Als alles akkoord is, passen wij de informatie realtime aan. Het verwijderen van de roetfiltergegevens kan gevolgen hebben voor de hoogte van de motorrijtuigenbelasting. Meer informatie leest u op Gegevens roetfilter auto verwijderen | RDW