Nieuw uiterlijk voor ATP-certificaat

De opmaak van het ATP-certificaat is gewijzigd. Dit certificaat is nodig voor koelvoertuigen, bestemd voor internationaal vervoer van bederfelijke levensmiddelen.

Het vernieuwde certificaat heeft nog maar 1 in plaats van 2 pagina’s. Ook voldoet het certificaat nu geheel aan de Europese richtlijn. Het oude certificaat was nog één van de weinige in Europa met een afwijkende opmaak.

Aanvraag wijzigt niet

De aanvraag van het ATP-certificaat wijzigt niet. Het aanvraagformulier blijft ongewijzigd en er is geen andere of extra informatie nodig. Vraagt u een ATP-certificaat aan? Dan is het van belang te weten dat het certificaat er voortaan anders uitziet dan voorheen. Reeds afgegeven certificaten met de oude lay-out behouden gewoon hun geldigheid.

nieuwe opmaak van een ATP certificaat

ATP-verdrag

Op 1 september 1970 ondertekenden een aantal landen het ATP-verdrag. Dit staat voor Accord Transport Perissables (of: Overeenkomst Bederfelijk Transport). Het doel was het vergemakkelijken van internationaal vervoer van bederfelijke producten. Inmiddels hebben de meeste Europese landen en ook de Verenigde Staten dit ATP-verdrag ondertekend. In het verdrag zijn voor allerlei levensmiddelen maximum (en soms ook minimum) temperaturen bepaald waarop deze over landsgrenzen vervoerd mogen worden.

Keuring

Een laadbak die voor het gekoelde vervoer van levensmiddelen bestemd is, moet voor ingebruikname gekeurd worden. Dit is één van de taken die wij uitvoeren. Als alles in orde is, wordt voor een bepaalde tijd een ATP-certificaat afgegeven. Een nieuwe keuring volgt zodra het certificaat verlengd moet worden. Meer informatie kunt u vinden op onze webpagina over het ATP-certificaat.

(Beeld in nieuwsoverzicht: Loes Spruijt-van der Meer)