RDW behaalt ISO 17020 accreditatie voor de internationale testafdelingen

Op 21 september heeft de Raad voor Accreditatie (RvA) een ISO 17020 accreditatie verleend voor de inspecties van auto’s, vrachtwagens, bussen, aanhangwagens en opleggers die we als RDW uitvoeren voor typegoedkeuringen volgens de 2018/858/EU kader-verordening. De accreditatie is 4 jaar geldig en in die 4 jaar komt de RvA jaarlijks een controlebeoordeling uitvoeren.

Beoordeling kwaliteitssysteem

Deze accreditatie toont aan dat de RvA vertrouwen uitspreekt in de betrouwbaarheid en kwaliteit van ons werk. De beoordeling doen ze door interviews met managers en medewerkers te houden, procedures en processen te toetsen en  inspecties/keuringen bij te wonen in de praktijk. Dit doen zij met ervaren auditors en, zo ook bij ons, met hulp van vakdeskundigen. Zo vormen zij  een oordeel over de werking van ons kwaliteitssysteem en onze manier van werken.

Andere accreditaties van RDW

Organisaties met een accreditatie, en een omschrijving van werkzaamheden waarvoor deze accreditatie is verleend, worden gepubliceerd op de website van de RvA. Eerdere accreditaties die de RDW heeft behaald zijn van onze ADR (gevaarlijke stoffen) afdeling, van ons Testcentrum en van T&B-Beoordeling en VRT Testen Nationaal.