Stappen naar kortere doorlooptijden keuringsafspraak

De doorlooptijden voor keuringsafspraak op een keuringslocatie, keuren aan huis en voor nationaal testen van een voertuig zijn al een geruime periode langer dan gewenst. We zijn bezig met een aantal acties om doorlooptijden te verlagen. Daarmee is de eerste stap gezet naar kortere doorlooptijden.

Die trend willen we graag doorzetten omdat we ons ervan bewust zijn dat de lange doorlooptijden voor niemand wenselijk zijn. We waarderen de getoonde flexibiliteit en het begrip.

Wat hebben we al gedaan?

Mede door onderstaande acties, zien we dat de doorlooptijden iets korter worden:

  • Meer en slimmer keuren waar mogelijk - Door medewerkers locatie overstijgend in te zetten waar de doorlooptijd hoger dan gewenst is. En samen met de klant kijken waar bepaalde keuringsafspraken ingepland kunnen worden.

Wat gaan we de komende periode doen?

We gaan door met bovenstaande acties. Onder andere omdat het effect van bepaalde acties pas op langere termijn zichtbaar is. Daarnaast zetten we nog aantal acties bezig in gang naar aanleiding van contacten met de branche. We blijven met de branche in gesprek en we blijven monitoren op dit onderwerp om (blijvend) het gewenste effect te bereiken: kortere doorlooptijden.