Vanaf 21 augustus 2023 verplichte inbouw nieuwe tachograaf

Nieuwe voertuigen (voor personen- en beroepsvervoer met een toegestane max. massa van meer dan 3.500 kg) moeten vanaf 21 augustus 2023 de smart tachograaf 2 (G2/V2) hebben. Later moet bij voertuigen die grensoverschrijdend vervoer doen de analoge, G1- of G2/V1-tachograaf worden vervangen (retrofit). Dit is de volgende stap die genomen moet worden voor het Mobility Package. Het Mobility Package is een pakket van Europese wet- en regelgeving voor deze sector. Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen en wat deze voor u betekenen. 

Transitietachograaf

De nieuwe G2/V2-tachograaf werkt met een beveiligd GNSS-signaal via het Galileo-satellietsysteem. Een tachograaf met dit beveiligde signaal is nog niet beschikbaar voor eind 2023. Daarom mag er tot 1 juni 2024 een G2/V2-transitietachograaf worden ingebouwd zonder het beveiligde signaal. Vanaf 01 juni moet een tachograaf met beveiligd GNSS-systeem worden ingebouwd. Let op: deze datum staat nog niet vast. Over de definitieve datum moet de EU nog een besluit nemen. Als het beveiligde signaal beschikbaar is, komt er een update voor de transitietachograaf. Deze update is niet verplicht. Vanaf 1 juni 2024 mogen er alleen nog G2/V2-tachografen met beveiligd GNSS-signaal worden ingebouwd.

Inbouw nieuwe tachograaf in nieuwe voertuigen

Voertuigen die vanaf 21 augustus 2023 als nieuw geregistreerd worden, moeten de nieuwe G2/V2-(transitie)tachograaf hebben. Vanaf begin juni worden deze tachografen waarschijnlijk geleverd. Neem op tijd contact op met uw leverancier of fabrikant voor een opleiding en apparatuur om aan deze nieuwe tachograaf werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Retrofit

Bij voertuigen die grensoverschrijdend vervoeren, moet de bestaande tachograaf vervangen worden door de G2/V2-tachograaf. Dit kan veel werk zijn. Houd hier rekening mee in uw planning. Het is niet voor alle voertuigen tegelijk verplicht om een nieuwe tachograaf te hebben. Dit gaat in delen:

  • Vanaf 1 januari 2025: Alle voertuigen met een analoge en 1e generatie tachograaf (G1) die grensoverschrijdend vervoeren;
  • Vanaf 19 augustus 2025: Alle voertuigen met een 2e generatie tachograaf (G2/V1) die grensoverschrijdend vervoeren;
  • Vanaf 1 juli 2026: Alle bedrijfsauto’s voor goederenvervoer met een toegestane max. massa van meer dan 2.500 kg die grensoverschrijdend vervoeren.

Terugvinden van belangrijkste wijzigingen

Indien u via de RDW een brief ontvangt, kunt u in de bijlage een overzicht terugvinden van de belangrijkste wijzigingen. Deze vindt u ook vanaf 1 juni terug op tachograaf-handboek.rdw.nl terug. Ook via het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ontvangen de voertuigeigenaren op wie de bovenstaande verplichting van toepassing is, een brief.