Verduidelijking maatregelen late levering nieuwe tachograaf

Officieel moeten nieuwe voertuigen (voor personen- en beroepsvervoer met een toegestane max. massa van meer dan 3.500 kg) vanaf 21 augustus 2023 de smart tachograaf 2 (G2/V2) hebben. Vanwege de late beschikbaarheid van de nieuwe versie van de tachograaf en de lange opbouwtijd van tachograafplichtige voertuigen nemen wij extra maatregelen die we nog extra toelichten.

Maatregel 1: datum eerste toelating bepalen

Vanwege de beperkte beschikbaarheid van de nieuwe tachograaf, hebben wij besloten om tot 31 december 2023 onder toepassing van artikel 7, van Bijlage II van de Regeling voertuigen de datum eerste toelating te bepalen. Aan aanvragers vragen we het volgende:
Hanteer dit aanvraagformulier (pdf, 1mb), of gebruik dit aanvraagformulier als het gaat om een keuring door VRT, en geef aan op welke basis de DET afwijkend moet worden vastgesteld:

  1. De DET wordt vastgesteld op basis van het voertuigidentificatienummer (artikel 7 lid 1,2 en 3).
    OF
  2. De DET wordt vastgesteld aan de hand van een fabrieksverklaring voorzien van een productiedatum of de productiedatum op het CVO (artikel 7 lid 4).

Normaal gesproken wordt een DET toegekend wanneer het voertuig is goedgekeurd door RDW. Nu krijgen deze voertuigen een DET toegekend gelijk aan de datum dat de productie van het voertuig is afgerond, om vervolgens een afspraak te maken voor goedkeuring.

Maatregel 2: keuringstermijn eerste opnames verlengd tot 31/12/2023

Dat houdt in dat het mogelijk is om voor deze voertuiggroep een afspraak in te plannen die plaats vindt na 21 augustus. Let op: alleen wanneer u vóór 21 augustus 2023 een aanvraag voor een keuringsafspraak indient, kan het voertuig een DET voor 21 augustus krijgen en met een G2V1 type tachograaf uitgerust worden.

Wanneer u vóór 21 augustus een aanvraag voor een keuringsafspraak indient via onze website en geen beschikbaar moment kunt vinden, dan verzoeken we u het volgende:

  • Download en vul dit aanvraagformulier (pdf, 1mb) in of wanneer u uw voertuig door VRT laat keuren, gebruik dan dit aanvraagformulier.
  • Vul bij de opmerkingen in op welke basis de DET afwijkend moet worden vastgesteld: a) De DET wordt vastgesteld op basis van het voertuigidentificatienummer (artikel 7 lid 1,2 en 3).
OF

     b) De DET wordt vastgesteld aan de hand van een fabrieksverklaring voorzien van een productiedatum of de     
          productiedatum op het CVO  (artikel 7 lid 4).

  • Mail dit aanvraagformulier inclusief het CVO (indien in bezit) naar uw vaste RDW-keuringslocatie waarbij u in de mail aangeeft in welke periode u uw voertuig wilt laten keuren. Wilt u uw voertuig door VRT laten keuren, voeg dan het CVO als bijlage toe aan het aanvraagformulier en stuur dan het aanvraagformulier op naar [email protected].
  • U ontvangt een ontvangstbevestiging. Vervolgens gaat een medewerker van het desbetreffende RDW-keuringslocatie of een inspecteur van VRT (Voertuig, Regelgeving & Toelating) met uw aanvraag aan de slag. Afhankelijk van het moment dat uw voertuig gereed is, neemt een medewerker ruim voor die datum contact met u op voor het maken van een keuringsafspraak.  

Regeling versnelde inschrijving

Wordt uw voertuig gekentekend via de regeling versnelde inschrijving, dan is het van belang dat voertuigen die vóór 21 augustus een kenteken hebben gekregen ook vóór 21 augustus 2023 worden tenaamgesteld. Als dit niet gebeurt, is alsnog een G2V2 tachograaf verplicht.

Noodzaak extra maatregelen

We zien dat de impact van deze kwestie groot is voor de branche en onze erkenninghouders. De verwachting is dat er voor 21 augustus meer bedrijfswagens worden aangeboden voor een keuring en er drukte ontstaat bij RDW-erkenninghouders om een nieuwe tachograaf in te bouwen. Vanaf 21 augustus 2023 moeten namelijk alle nieuw te registreren tachograafplichtige voertuigen (>3500kg) voorzien worden van de nieuwste generatie G2V2 2.0 Smart Tachograaf. Dit gaat niet lukken in dit korte tijdsbestek. Zowel wij als de branchepartijen maken ons hier zorgen over. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft ons gevraagd of wij hier iets in kunnen betekenen. Met deze mogelijkheden hopen we u en de branche tegemoet te komen en de overgang naar de Europese wetgeving op een passende manier te laten verlopen.  

Voor vragen kunt u terecht bij het Technisch Kenniscentrum via het telefoonnummer 088 008 7477.