Vanaf 1 juli zijn er weer nieuwe alternatieve voorschriften bekend

Als u een voertuig hebt dat nog niet eerder in Europa is geregistreerd of een voertuig waarvan de constructie is gewijzigd, kunt u bij de RDW terecht voor een individuele goedkeuring. Dan wordt gekeken of uw voertuig voldoet aan de geldende technische voorschriften. In bepaalde gevallen is het mogelijk om af te wijken van deze geldende, technische voorschriften mits wordt voldaan aan de alternatieve voorschriften. Bekijk de nieuwe alternatieve voorschriften geldend vanaf 1 januari 2025

Wat alternatieve voorschriften zijn

In Europa is het mogelijk om af te wijken van de voorschriften die gelden voor een grote serie mits er relevante alternatieve voorschriften zijn opgesteld. Alternatieve voorschriften zijn er voor alle voertuigcategorieën en ze zijn gekoppeld aan een datum eerste toelating (DET).

Hoe worden ze op- en vastgesteld?  

Wanneer er in Europa nieuwe of aangepaste voorschriften voor voertuigen komen, moet de RDW kijken of de huidige alternatieve voorschriften moeten worden aangepast. De RDW doet dit namens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en probeert elke zes maanden een update te geven. Bij het maken van deze alternatieve voorschriften vraagt de RDW inbreng van brancheorganisaties waarvan de leden voertuigen bouwen die moeten voldoen aan deze alternatieve voorschriften. Deze organisaties kunnen hun mening geven over de concepten, waarna de RDW een nieuwe versie maakt en deze publiceert. 

Proces ingang regels

Er zit altijd minstens 6 maanden tussen de publicatie van de regels en de datum waarop ze ingaan. Dit geeft de sector de tijd om zich voor te bereiden op de nieuwe regels.

Zie ook: 
Check de technische eisen voor uw voertuig | RDW
Overzicht wetgeving | RDW