Dekkingen in het verzekeringsregister

In het verzekeringsregister staan alle dekkingen geregistreerd die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigd agent zijn afgesloten. Het is ook mogelijk digitaal een WAM-verklaring af te geven via de CRWAM-applicatie van de RDW.

3.1 Lijst geregistreerde dekkingen

Als u inzicht wilt in de dekkingen die u heeft geregistreerd, kunt u een extractie uit het verzekeringsregister aanvragen. U ontvangt dan een digitaal bestand met alle openstaande dekkingen (normale kentekens, handelaarskentekens, bijzondere kentekens, bedrijfsdekkingen) en historische dekkingen. Een extractie kunt u aanvragen via [email protected] onder vermelding van uw CRWAM-code en de reden waarom u een extractie wilt aanvragen. Hieraan zijn kosten verbonden.

U kunt ook een lijst met alleen openstaande historische dekkingen aanvragen als u de beschikking heeft over de webapplicatie CRWAM. Meer informatie hierover vindt u in de applicatiehandleiding CRWAM.

3.2 Lijst openstaande historische dekkingen

Openstaande historische dekkingen zijn dekkingen, waar inmiddels door uzelf of door een andere verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigd agent een nieuwe dekking voor is geregistreerd. Als u deze openstaande dekking niet voorziet van een einddatum, heeft dit gevolgen voor uw aansprakelijkheid. Als u de nieuw afgesloten dekking voorziet van een einddatum, dan wordt uw dekking - die naar de historie is geplaatst- weer een actuele dekking. In geval van een schade wordt u aansprakelijk gesteld bij de schadeafhandeling.

Via de webapplicatie WEBREB kunt u zelf kosteloos een overzicht opvragen met openstaande historische dekkingen. Meer informatie hierover vindt u in de applicatiehandleiding CRWAM.

3.3 Omzetten registratie dekkingen

Bij een wijziging in uw bedrijfsregistratie moet u de geregistreerde dekkingen om zetten van de ene CRWAM-code naar een andere CRWAM-code. Hiervoor zijn twee mogelijkheden.

  1. U wijzigt alle dekkingen zelf.
    U moet alle dekkingen voorzien van een einddatum. Dezelfde dekkingen moet u daarna registreren onder de nieuwe code in het verzekeringsregister.
  2. De RDW zet de dekkingen voor u om.
    Dit gebeurd in een weekend en hieraan zijn kosten verbonden. Vraag hiervoor het “aanvraagformulier offerte fusieprogramma” aan via [email protected].

3.4 Digitale WAM-verklaring

De RDW voert registercontroles uit op de verzekeringsplicht. Als een voertuig niet als verzekerd staat gemeld in het verzekeringsregister, ontvangt de kentekenhouder een brief. Was het voertuig op de controledatum wel verzekerd, dan moet de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigd agent een WAM-verklaring afgeven. Dit heet een' artikel 34 verklaring'.

U kunt de 'artikel 34 verklaring' op papier of digitaal afgeven. Hiervoor kunt u gebruik maken van de webapplicatie CRWAM van de RDW. Als u de verklaring digitaal gaat afgeven, dan vindt ook meteen een aanmelding plaats in het verzekeringsregister.

Staat het voertuig al als verzekerd geregistreerd, dan is het niet meer mogelijk een digitale WAM-verklaring af te geven en moet u een papieren WAM-verklaring sturen naar:
RDW
Unit Handhaving
Postbus 4444
9640 EE Veendam
of mail naar [email protected]