Nationale kleine serie typegoedkeuring

Voor de volgende voertuigcategorieën kan de RDW onder voorwaarden een nationale kleine serie typegoedkeuring afgeven.
Verordening (EU) 2018/858
M1 auto
Verordening (EU) 2018/858
N1 lichte bedrijfsauto
Verordening (EU) 2018/858
M2 en M3  bus
Verordening (EU) 2018/858
N2 en N3 zware bedrijfsauto
Verordening (EU) 2018/858
O1 en O2 lichte aanhanger
Verordening (EU) 2018/858
O3 en O4 zware aanhanger
Verordening 168/2013/EU, Hoofdstuk X L1e, L2e & L6e lichte 2- en 3 wielers (b.v. bromfiets en E-bike)
Verordening 168/2013/EU, Hoofdstuk X L3e, L4e, L5e & L7e zware 2- en 3 wielers (motor, trike en quad)
Verordening 167/2013/EU, Hoofdstuk X  T , C  landbouwtractor
Verordening 167/2013/EU, Hoofdstuk X  R en S  landbouwaanhangwagen

De voertuigcategorieën M1 en N1 moeten voldoen aan de eisen vermeld in bijlage II, deel 1, aanhangsel 1, tabel 1 respectievelijk tabel 2 bij Verordening (EU) 2018/858.
De andere voertuigcategorieën moeten voldoen aan de eisen vermeld in hoofdstuk 3 van de Regeling voertuigen, de alternatieve voorschriften en de wijze van keuren beschreven in onderstaande documenten.

Wijze van keuren downloaden

Hieronder kunt u de wijze van keuren van de verschillende voertuigcategorieën downloaden.