Raadplegen in de RDW registers door verzekeringsmaatschappij

U mag als verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigd agent ook toegang krijgen om te raadplegen in de RDW- registers. Voor de verschillende doelbindingen heeft u de mogelijkheid om gegevens te raadplegen. Hieronder staat beschreven welke gegevens u bij welke doelbinding mag raadplegen.

4.1 Doelbinding 'totstandkoming en instandhouding verzekeringen'

Bij deze doelbinding mag u alleen voertuiggegevens raadplegen. Dit volgt uit artikel 2 lid 3 van de regeling gegevensverstrekking kentekenregister 2008. U kunt de verzekeringsgegevens van een voertuig zonder beperkingen raadplegen. U kunt ook het kenteken met de meldcode controleren, de technische gegevens van een voertuig opvragen en de laatste tellerstandinformatie opvragen.

4.2 Doelbinding 'schadeafhandeling'

Bij deze doelbinding mag u alleen voor de wettelijke doelbinding “Schadeafhandeling” de persoonsgegevens raadplegen. Dit volgt uit Artikel 2, lid 2, sub a van dezelfde regeling. De persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens en mag u dus niet zomaar raadplegen.

4.3 Toezicht raadplegen gegevens

De RDW houdt toezicht op het raadplegen van de gegevens uit het Kentekenregister. Als u persoonsgegevens raadpleegt moet u kunnen aantonen voor welk schadedossier u deze gegevens heeft geraadpleegd. De afdeling Toezicht kan hierom vragen.