Registratie bij de RDW van verzekeringsmaatschappijen en gevolmachtigden

De unit Handhaving registreert de gegevens van de verzekeringsmaatschappijen en de gevolmachtigd agenten. U kunt bij de unit toegang vragen tot de webapplicaties van de RDW (de CRWAM-applicatie en de WEBREB- applicatie). Wijzigen uw bedrijfsgegevens, dan moet u deze doorgeven aan de unit Handhaving.

2.1 Wijzigen bedrijfsgegevens

Als uw bedrijfsgegevens wijzigen, moet de unit Handhaving beoordelen of dit van invloed is voor uw klantregistratie of uw geregistreerde dekkingen in het verzekeringsregister. Het kan bijvoorbeeld zijn dat uw bedrijf wordt overgenomen, u neemt zelf een bedrijf over, uw bedrijf verhuisd, er vindt een naamswijziging plaats of uw contactpersonen wijzigen.

Wij verzoeken u wijzingen op tijd door te geven aan de unit Handhaving. Wij kunnen dan tijdig beoordelen wat voor gevolgen dit heeft voor uw registratie en uw dekkingen. Daarnaast kunnen wij u adviseren hoe met deze wijzigingen ten behoeve van het verzekeringsregister om te gaan.

2.2 Beëindigen bedrijf

Als u als bedrijf stopt met het verlengen van WAM dekkingen of als u als gevolmachtigd agent niet meer namens een verzekeringsmaatschappij mag muteren moet u de toegang tot het verzekeringsregister beëindigen.

 1. Stuur een verzoek op origineel briefpapier naar:
  RDW, unit Handhaving, Postbus 4444, 9640 EE Veendam
  Vermeldt hierin:
  - de gegevens van het bedrijf;
  - de CRWAM-code en
  - de datum van de beëindiging.
  Als u als gevolmachtigd agent uw bedrijf beëindigt, moet de verzekeringsmaatschappij ook een brief sturen aan de RDW waarin zij vermelden dat de volmachtrelatie tussen de verzekeringsmaatschappij en de gevolmachtigd agent wordt beëindigd.
 2. Beëindig alle dekkingen en voorzie deze van een einddatum.
 3. Pas na het beëindigen van alle dekkingen beëindigd de RDW de klantregistratie. Als de dekkingen niet zijn voorzien van een einddatum, blijft u verantwoordelijk voor eventuele schademeldingen.