Toezichtbeleidsbrief RDW 2018/2019 (vervallen)

De RDW controleert met bedrijfsbezoeken of erkende bedrijven de taken die ze vanuit hun erkenningen en bevoegdheden ook volgens de regels uitvoeren. Hoe de RDW toezicht houdt, kunt u lezen in de zogenoemde Toezichtbeleidsbrief.

Toezichtbeleidsbrief tachograaf 2019

De toezichtbeleidsbrief voor de tachograaf erkenninghouder is aangepast. Voor de tachograaftechnicus is er nu ook een toezichtbeleidsbrief.

Nieuwe toezichtseisen vanaf 1 april 2018

In het nieuwe Toezichtbeleid op erkende bedrijven versoepelt de RDW enkele eisen. Daarnaast stelt de RDW strengere eisen aan het bedrijfsadres en de stallingslocatie. Dat zijn 2 belangrijke punten uit het Toezichtbeleid van de RDW dat op 1 april 2018 ingaat.

Hier vindt u de hoofdpunten van het nieuwe toezichtbeleid. Wij raden u aan om de Toezichtbeleidsbrief goed door te nemen.

Versoepeling

Op de volgende punten versoepelt de RDW het toezichtbeleid.

  • Bij bedrijven met de bevoegdheid Tenaamstellen Voertuigen (TV) vraagt de RDW alleen nog wilsverklaringen op bij ‘betwist houderschap’. Bij betwist houderschap claimen twee partijen de rechtmatige eigenaar van een voertuig te zijn.
  • Het niet direct overhandigen van het tenaamstellingsverslag na tenaamstelling is geen categorie II-overtreding meer, maar is teruggebracht naar een categorie I-overtreding.Wanneer de RDW een erkenning intrekt op basis van overtredingen (4e overtreding in 30 maanden), dan is de wachttijd voor het aanvragen van de nieuwe erkenning teruggebracht van 30 maanden naar 1 jaar. 

Bedrijfsadres- en stallingslocatie

Het bedrijfsadres en de stallingslocatie moeten voldoen aan een aantal basiseisen zodat u uw bedrijfsactiviteiten en administratie op een veilige manier kan uitvoeren.

  • Het bedrijfsadres is een vast adres, dus geen verplaatsbare of verrijdbare unit zoals een caravan of keet. Het huisnummer is vanaf de openbare weg goed leesbaar.
  • De locatie moest al goed verwarmd zijn (minimaal 15 graden). Aan de eisen is toegevoegd dat open vuur niet is toegestaan en in- en uitlaatgassen goed aan- en afgevoerd moeten worden.
  • Er moeten een goede tafel, stoel en een toilet zijn
  • Heeft u een stallingslocatie, dan moet u kunnen aantonen dat u die mag gebruiken. De stallingslocatie hoeft niet op uw bedrijfsterrein te zijn, maar ligt wel in Nederland of maximaal 25 km van de Nederlandse grens.
  • De voertuigen die in uw bedrijfsvoorraad staan, moeten zodanig zijn gestald dat de RDW Toezichthouder Bedrijven de voertuigen veilig kan controleren.  

Verjaring

Als grondslag voor de verjaringstermijn geldt de datum van constatering van de overtreding. Dit was al zo voor de technische erkenningen. Voor de administratieve erkenningen was het zo  dat de verjaringstermijn inging vanaf de datum van de brief/besluit. Dat is nu aangepast naar de datum van constatering van de overtreding.    

De toezichtbeleidsbrief 2018/2019 kunt u hier in afzonderlijke delen downloaden.

01 Algemeen deel TBB 2018 (pdf, 544kb)

02 Bijlage Erkennighouder APK TBB 2018 (pdf, 432kb)

03 Bijlage Erkennighouder Tachografen TBB 2019 (pdf, 955kb)

04 Bijlage Erkenninghouder gasinstallaties TBB 2018 (pdf, 422kb)

06 Bijlage Erkenninghouder boordcomputer taxi TBB 2018 (pdf, 363kb)

07 Bijlage Erkenninghouder Tenaamstelling loketten TBB 2018 (pdf, 609kb)

08 Bijlage Export Dienstverlening TBB 2018 (pdf, 402kb)

09 Bijlage Bedrijfsvoorraad Handelaarskentekenbewijzen TBB 2018 (pdf, 657kb)

10 Bijlage Versnelde Inschrijving TBB 2018 (pdf, 598kb)

11 Bijlage Erkenninghouder GAIK TBB 2018 (pdf, 410kb)

12 Bijlage keurmeesters TBB 2018 (pdf, 602kb)

13 Bijlage Beleid inrichting en apparatuur (pdf, 490kb)

14 Bijlage Tachograaftechnicus TBB 2019 (pdf, 1mb)

Informatiemap voor de voertuigbranche

Heeft deze informatie u geholpen?