Toezichtbeleidsbrief RDW 2017 (vervallen)

In de toezichtbeleidsbrief staat beschreven hoe de RDW toezicht houdt op bedrijven met een RDW-erkenning of - bevoegdheid. In de brief leest u welke zaken van belang zijn voor het behoud van de erkenning of bevoegdheid en hoe de RDW bij overtredingen sanctioneert. In de brief staat een opsomming van veel voorkomende situaties die kunnen leiden tot het opleggen van een sanctie.

Heeft deze informatie u geholpen?

niet goed erg goed