Voor u als erkend bedrijf, keurmeester of tachograaftechnicus is dit toezichtbeleid dus van groot belang. Wij hebben de belangrijkste veranderingen voor u op een rij gezet.

Belangrijkste wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen in het toezichtbeleid zijn:

  • Krijgt uw bedrijf een tijdelijke intrekking? Dan kan de RDW een deel van die sanctie ook voorwaardelijk opleggen. Dat betekent dat u het voorwaardelijke deel van de sanctie alleen krijgt opgelegd als uw bedrijf in een periode van 6 maanden na het besluit nog een keer een fout begaat. Bekijk het sanctieschema in welke gevallen dit geldt.
  • Zijn er bijzondere omstandigheden die te maken hebben met de overtreding, dan kan de RDW daarmee rekening houden bij het opleggen van een sanctie. Het is belangrijk dat u die omstandigheden zelf zo snel mogelijk bij de RDW meldt.
  • Op dit moment zijn overtredingen na 30 maanden verjaard. Dan tellen ze niet meer mee in het bepalen van de hoogte van de sanctie. Die verjaringstermijn gaat naar 24 maanden.
  • Begaat uw bedrijf meerdere (maar maximaal drie) overtredingen in één keer, dan bestraft de RDW alleen nog de zwaarste. Eerder telde de  RDW deze bij elkaar op. Dit geldt ook als de ene overtreding automatisch volgt uit een andere overtreding.
  • Kapotte apparatuur leidt niet meer direct tot een intrekking van een erkenning, maar in eerste instantie tot een schorsing. U krijgt de kans om de apparatuur te repareren.

Nieuw sanctieschema

In het toezichtbeleid staan ook de nieuwe sanctieschema’s. Ook kunt u daarin lezen welke gevolgen verbonden zijn aan overtredingen (die horen bij bepaalde categorieën).

Toezichtbeleidsbrief 2020

DocumentDe toezichtbeleidsbrief 2020 (pdf, 3mb) kunt u hier downloaden.