Voor u als erkend bedrijf, keurmeester of tachograaftechnicus is dit toezichtbeleid dus van groot belang. Wij hebben de belangrijkste veranderingen voor u op een rij gezet.

Belangrijkste wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen in het toezichtbeleid zijn:

  • Krijgt uw bedrijf een tijdelijke intrekking? Dan kan de RDW een deel van die sanctie ook voorwaardelijk opleggen. Dat betekent dat u het voorwaardelijke deel van de sanctie alleen krijgt opgelegd als uw bedrijf in een periode van 6 maanden na het besluit nog een keer een fout begaat. Bekijk het sanctieschema in welke gevallen dit geldt.
  • Zijn er bijzondere omstandigheden die te maken hebben met de overtreding, dan kan de RDW daarmee rekening houden bij het opleggen van een sanctie. Het is belangrijk dat u die omstandigheden zelf zo snel mogelijk bij de RDW meldt.
  • Op dit moment zijn overtredingen na 30 maanden verjaard. Dan tellen ze niet meer mee in het bepalen van de hoogte van de sanctie. Die verjaringstermijn gaat naar 24 maanden.
  • Begaat uw bedrijf meerdere (maar maximaal drie) overtredingen in één keer, dan bestraft de RDW alleen nog de zwaarste. Eerder telde de  RDW deze bij elkaar op. Dit geldt ook als de ene overtreding automatisch volgt uit een andere overtreding.
  • Kapotte apparatuur leidt niet meer direct tot een intrekking van een erkenning, maar in eerste instantie tot een schorsing. U krijgt de kans om de apparatuur te repareren.

Nieuw sanctieschema

In het toezichtbeleid staan ook de nieuwe sanctieschema’s. Ook leest u daarin welke gevolgen verbonden zijn aan overtredingen (die horen bij bepaalde categorieën).

Toezichtbeleidsbrief 2020

Download hier Documentde toezichtbeleidsbrief 2020 (pdf, 3mb).

De verschillende bijlagen van de toezichtbeleidsbrief vindt u hier:

Document01 Algemeen Deel TBB 2020 (pdf, 1mb)

Document02 Bijlage Erkenninghouder APK 2020 (pdf, 1mb)

Document03 Bijlage Erkenninghouder Tachografen 2020 (pdf, 1mb)

Document04 Bijlage Erkenninghouder Gasinstallaties 2020 (pdf, 1mb)

Document05 Bijlage Erkenninghouder Boordcomputer Taxi 2020 (pdf, 1mb)

Document06 Bijlage Erkenning Tenaamstelling dienstverlening aan het loket 2020 (pdf, 1mb)

Document07 Bijlage Erkenning Export Dienstverlening 2020 (pdf, 1mb)

Document08 Bijlage Bedrijfsvoorraad en Handelaarskentekenbewijzen 2020 (pdf, 3mb)

Document09 Bijlage Versnelde Inschrijving 2020 (pdf, 1mb)

Document10 Bijlage Erkenning Kentekenplaatfabrikant enof Lamineerder GAIK 2020 (pdf, 1mb)

Document11 Bijlage APK Keurmeester 2020 (pdf, 1mb)

Document12 Bijlage Tachograaftechnicus 2020 (pdf, 1mb)

Document13 Bijlage Erkenning Fotograaf pasfoto rijbewijs 2020 (pdf, 1mb)

Informatiemap voor de voertuigbranche

De Documentinformatiemap voor de voertuigbranche (pdf, 1mb) downloadt u hier.

Beleid inrichting en apparatuur

Het document: Beleid Inrichting en Apparatuur is onderdeel van de Toezichtbeleidsbrief. Dit document is belangrijk als u een erkenning heeft of aanvraagt (zoals APK, LPG enz.) Uw bedrijfsinrichting en apparatuur moet namelijk voldoen aan de eisen die hierin staan.

Download hier informatie over het beleid inrichting en apparatuur.