Toezichtbeleidsbrief RDW 2021/2022/2023/2024

Wij zien erop toe dat erkende bedrijven, APK-keurmeesters en tachograaftechnici de taken die bij hun erkenningen en bevoegdheden horen, volgens de regels uitvoeren. Hoe wij toezicht houden, leest u in de zogenoemde Toezichtbeleidsbrief.


Heeft deze informatie u geholpen?