Toezichtbeleidsbrief RDW 2021

De RDW ziet erop toe dat erkende bedrijven, APK-keurmeesters en tachograaftechnici de taken die bij hun erkenningen en bevoegdheden horen, volgens de regels uitvoeren. Hoe de RDW toezicht houdt, kunt u lezen in de zogenoemde Toezichtbeleidsbrief.

Voor u als erkend bedrijf, keurmeester of tachograaftechnicus is dit toezichtbeleid dus van groot belang. Wij hebben de belangrijkste veranderingen voor u op een rij gezet.

Belangrijkste wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen in het toezichtbeleid zijn:

  • Voor het registreren van tellerstanden komt de ondergrens van het factuurbedrag van € 150,- bij reparatie, onderhoud en bandenwissel te vervallen (met ingang van 1 juli 2021).
  • Het op de verplichte registratiemomenten registreren van tellerstanden gaat ook gelden voor motorfietsen (met ingang van 1 juli 2021).
  • Vanaf 1 januari 2021 krijgen landbouwvoertuigen een kenteken. Dit betekent dat vanaf 1 mei 2021 APK-plichtige landbouwvoertuigen moeten worden gekeurd.
  • We gaan vanaf 2021 meer handhaven op het bewaren van kentekenplaten bij erkende bedrijven die via OREH of Export Dienstverlening voertuigen voor export registreren. 

Toezichtbeleidsbrief 2021

De verschillende bijlagen van de toezichtbeleidsbrief vindt u hier:

Document 01 - Algemeen Deel Toezichtbeleidsbrief Erkenninghouders 2021 (pdf, 220kb)

Document 02 - Bijlage Erkenninghouder APK 2021 (pdf, 202kb)

Document 03 - Bijlage Erkenninghouder Tachografen 2021 (pdf, 282kb)

Document 04 - Bijlage Erkenninghouder Gasinstallaties 2021 (pdf, 198kb)

Document 05 - Bijlage Erkenninghouder boordcomputer taxi RDW 2021 (pdf, 136kb)

Document 06 - Bijlage Erkenning Tenaamstelling dienstverlening aan het loket 2021 (pdf, 194kb)

Document 07 - Bijlage Export Dienstverlening 2021 (pdf, 142kb)

Document 08 - Bijlage Bedrijfsvoorraad Handelaarskentekenbewijzen 2021 (pdf, 267kb)

Document 09 - Bijlage Versnelde Inschrijving 2021 (pdf, 247kb)

Document 10 - Bijlage Erkenning Kentekenplaatfabrikant enof Lamineerder 2021 (pdf, 168kb)

Document 11 - Bijlage APK keurmeester 2021 (pdf, 253kb)

Document 12 - Bijlage Tachograaf Technicus 2021 (pdf, 257kb)

Document 13 - Bijlage Erkenning Fotograaf 2021 (pdf, 120kb)

Informatiemap voor de voertuigbranche

De Document informatiemap voor de voertuigbranche 2021 (pdf, 1mb) downloadt u hier.

Toelichting inrichting keuringsruimte, werkplaats en apparatuur

Het document: Toelichting inrichting keuringsruimte, werkplaats en apparatuur is onderdeel van de Toezichtbeleidsbrief. Dit document is belangrijk als u een erkenning heeft of aanvraagt (zoals APK, LPG enz.). Uw bedrijfsinrichting en apparatuur moet namelijk voldoen aan de eisen die hierin staan.

Download hier de Document Toelichting inrichting keuringsruimte, werkplaats en apparatuur (pdf, 1mb).

Beleid Tijdelijke Import Procedure

Naast het toezichtbeleid 2021 hebben wij ook beleid voor de tijdelijke importprocedure. In het document: Document Beleid Tijdelijke Import Procedure (pdf, 215kb) lichten wij toe wat ons beleid is rond deze procedure.

Keuringsaspectenlijsten steekproeven APK, TA en gasinstallaties

Tijdens het houden van Toezicht gebruiken wij de volgende keuringslijsten: