Toezichtbeleidsbrief RDW 2021/2022

De RDW ziet erop toe dat erkende bedrijven, APK-keurmeesters en tachograaftechnici de taken die bij hun erkenningen en bevoegdheden horen, volgens de regels uitvoeren. Hoe de RDW toezicht houdt, kunt u lezen in de zogenoemde Toezichtbeleidsbrief.

Voor u als erkend bedrijf, keurmeester of tachograaftechnicus is dit toezichtbeleid dus van groot belang. Wij hebben de belangrijkste veranderingen voor u op een rij gezet.

Belangrijkste wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen in het toezichtbeleid zijn:

  • Na een intrekking voor bepaalde tijd voeren wij geen herschouwing meer uit (met ingang van 1 maart 2023).
  • Voor het registreren van tellerstanden komt de ondergrens van het factuurbedrag van € 150,- bij reparatie, onderhoud en bandenwissel te vervallen (met ingang van 1 juli 2021).
  • Het op de verplichte registratiemomenten registreren van tellerstanden gaat ook gelden voor motorfietsen (met ingang van 1 juli 2021).
  • Vanaf 1 januari 2021 krijgen landbouwvoertuigen een kenteken. Dit betekent dat vanaf 1 mei 2021 APK-plichtige landbouwvoertuigen moeten worden gekeurd.
  • We gaan vanaf 2021 meer handhaven op het bewaren van kentekenplaten bij erkende bedrijven die via OREH of Export Dienstverlening voertuigen voor export registreren. 

Toezichtbeleidsbrief 2021/2022

Hier vindt u de verschillende bijlagen van de toezichtbeleidsbrief. De bijlages zijn geldig vanaf 1 januari 2021. Staat er achter een bijlage 2022 dan vervangt deze voor dat onderdeel de versie van 2021. Is er geen versie 2022? Dan is voor dat onderdeel de bijlage 2021 geldig. 

01 - Algemeen Deel Toezichtbeleidsbrief Erkenninghouders 2021 (pdf, 220kb)

02 - Bijlage Erkenninghouder APK 2021 (pdf, 202kb)

03 - Bijlage Erkenninghouder Tachografen 2021 (pdf, 282kb)

03- Bijlage Erkenninghouder Tachografen vanaf 1 juli 2022 (pdf, 815kb)

04 - Bijlage Erkenninghouder Gasinstallaties 2021 (pdf, 198kb)

04- Bijlage Erkenninghouder Gasinstallaties vanaf 1 juli 2022 (pdf, 556kb)

05 - Bijlage Erkenninghouder boordcomputer taxi RDW 2021 (pdf, 136kb)

06 - Bijlage Erkenning Tenaamstelling dienstverlening aan het loket 2021 (pdf, 194kb)

07 - Bijlage Export Dienstverlening 2021 (pdf, 142kb)

08 - Bijlage Bedrijfsvoorraad Handelaarskentekenbewijzen 2021 (pdf, 267kb)

09 - Bijlage Versnelde Inschrijving 2021 (pdf, 247kb)

10 - Bijlage Erkenning Kentekenplaatfabrikant en of Lamineerder 2021 (pdf, 168kb)

11 - Bijlage APK keurmeester 2021 (pdf, 253kb)

12 - Bijlage Tachograaf Technicus 2021 (pdf, 257kb)

12- Bijlage Tachograaf Technicus vanaf 1 juli 2022 (pdf, 917kb)

13 - Bijlage Erkenning Fotograaf 2021 (pdf, 120kb)

Erkenning GWC keuren snor- naar bromfiets

Voorwaarden en gebruik van erkenningen

Toelichting inrichting keuringsruimte, werkplaats en apparatuur

Het document Toelichting inrichting keuringsruimte, werkplaats en apparatuur is onderdeel van de Toezichtbeleidsbrief. Dit document is belangrijk als u een erkenning heeft of aanvraagt (zoals APK, LPG enz.). Uw bedrijfsinrichting en apparatuur moet namelijk voldoen aan de eisen die hierin staan.

Beleid Tijdelijke importprocedure

Naast het toezichtbeleid 2021 hebben wij ook beleid voor de tijdelijke importprocedure waarin wij ons beleid rond deze procedure toelichten.

Keuringsaspectenlijsten steekproeven APK, TA en gasinstallaties

Tijdens het houden van toezicht gebruiken wij de volgende keuringslijsten:

Heeft deze informatie u geholpen?

niet goed erg goed