Unit Handhaving

In dit artikel kunt u lezen wat de rol van de unit Handhaving is voor het verzekeringsregister. En wat u mag als verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigd agent en wat u moet overleggen om toegang te krijgen tot het verzekeringsregister.

Volgens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM artikel 13, eerste lid) is een verzekeraar verplicht, voor een voertuig dat kentekenplichtig is, kennis te geven van:

 1. het afsluiten van de verzekering;
 2. de beëindiging, de vernietiging en de ontbinding van de verzekering;
 3. de schorsing van de verzekering en de beëindiging van die schorsing;
 4. iedere andere schorsing van de verzekering of van de dekking, evenals van het einde van die schorsing.

1.1 Beheer verzekeringsregister

De unit Handhaving beheert het verzekeringsregister. Dit houdt in dat de unit toegang verleent aan verzekeringsmaatschappijen en gevolmachtigd agent om te muteren in het verzekeringsregister en kan deze toegang ook beëindigen. De unit Handhaving beheert de klantgegevens van verzekeringsmaatschappijen en gevolmachtigd agenten. Als de bedrijfsregistratie van u als verzekeringsmaatschappij en gevolmachtigd agent wijzigt, beoordeelt de unit wat voor gevolgen dit heeft voor uw registratie en de eventuele dekkingen. Zij controleren jaarlijks of u nog aan de gestelde voorwaarden voldoet.

U bent als verzekeringsmaatschappij en gevolmachtigd agent verantwoordelijk voor de registratie in het verzekeringsregister. De unit Handhaving zorgt ervoor dat u de mogelijkheid krijgt om deze dekkingen te registeren.

Daarnaast is de unit Handhaving het eerste aanspreekpunt voor vragen over het aanleveren van mutaties in het verzekeringsregister, vragen over registreerde dekkingen en artikel 34 Verklaringen.

1.2 Aanvragen toegang verzekeringsregister

Als u toegang wilt hebben tot het verzekeringsregister moet u ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel en moet u beschikken over een juiste vergunning.

Als verzekeringsmaatschappij moet u geregistreerd staan in het register van De Nederlandsche Bank met de juiste vergunning (2:27 lid 1 Uitoefenen van het bedrijf van schadeverzekeraar met als branche S10a, Aansprakelijkheid motorrijtuigen).

Als gevolmachtigd agent moet u geregistreerd staan in het register van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) met de juiste vergunning (Financiële dienst: Optreden als gevolmachtigde of ondergevolmachtigde (2:92) met als product Schadeverzekeringen).

Voor het aanvragen van toegang tot het verzekeringsregister heeft unit Handhaving van u nodig:

 1. Volledig ingevuld Aanmeldingsformulier CRWAM (pdf, 219kb)-code;
 2. Recent uittreksel Kamer van Koophandel;
 3. De juiste vergunning bij de AFM of DNB.

Op basis van deze documenten beoordeelt de unit Handhaving of u toegang kunt krijgen tot het verzekeringsregister. Als uw aanvraag akkoord is krijgt u een CRWAM-code. Met deze code kunt u muteren en/of raadplegen in het register.

1.3 Volmacht relatie

Als gevolmachtigd agent kunt u alleen muteren in het verzekeringsregister namens een verzekeringsmaatschappij. De verzekeringsmaatschappij moet een verzoek indienen bij de unit Handhaving om deze registratie te regelen.

In de brief moet u vermelden:

 1. de NAW gegevens van de gevolmachtigd agent;
 2. de CRWAM-code van de gevolmachtigd agent;
 3. het vergunningsnummer bij de AFM van de gevolmachtigd agent;
 4. de gewenste ingangsdatum.

Daarnaast moet de verzekeringsmaatschappij worden toegevoegd bij de gevolmachtigd agent in het register van de AFM.