Wilsverklaring bij Tenaamstellen Voertuigbedrijf

De wilsverklaring is de verklaring waarin een particulier verklaart dat hij instemt met de tenaamstelling van het kenteken op zijn naam. Hij accepteert met het ondertekenen van de wilsverklaring de verplichtingen die horen bij het op naam hebben van een voertuig. RDW-erkende bedrijven kunnen de digitale machtiging, na inloggen met certificaat, aanmaken op de website van de RDW via de dienst Digitaal machtigen.

Achteraf tekenen niet mogelijk

De klant moet tekenen vóórdat u de daadwerkelijke tenaamstelling uitvoert, dit kan niet achteraf. Een via de bevoegdheid TV uitgevoerde tenaamstelling zonder wilsverklaring kan gevolgen hebben voor uw bevoegdheid TV. Dit geldt ook voor tenaamstellingen op naam van een particulier waarbij een opdracht tot tenaamstelling van een leasemaatschappij is gebruikt.